Melting Route

Prášková metalurgie

Popis produktu

Zvýšení efektivity ve výrobě nástrojů s vysoce náročnými technickými požadavky lze dnes už dosáhnout jen s využitím materiálů z práškové metalurgie s vysokou odolností proti opotřebení otěrem. Rozhodující vlastnosti k tomu jsou houževnatost, odolnost proti opotřebení otěrem, tlaková zatížitelnost a vysoká odolnost řezných hran – to jsou výhody, které v sobě přesvědčivým způsobem spojuje BÖHLER K190 MICROCLEAN.

Vlastnosti

  • Houževnatost a tažnost: vysoká
  • Dobrá houževnatost znamená bezpečnost proti praskání forem při používání: dobré
  • Rovnoměrně vysoká pevnost a houževnatost i při velkých rozměrech: dobré
  • Odolnost proti opotřebení: vysoká
  • Pevnost v tlaku: vysoká
  • Rozměrová stálost: velmi vysoká
  • Vynikající homogenita a izotropie: velmi vysoká
  • Jemná karbidová struktura: dobré
  • Homogenní mikrostruktura: dobré

Technická data

Odolnost proti zatížení tlakem Houževnatost Abrazivní odolnost proti otěru Adhezivní odolnost proti otěru

Material Numbers


~1.2380 ~ X230CrVMo13 4


Chemické složení

Chemické složení v %
2,30 0,60 0,30 12,50 1,10 4,00

Dostupné varianty produktů

  • Tyčová ocel

Fairs & Events

Kontakty

Kontaktujte nás

BÖHLER Česká Republika

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.