Management kvality

MANAGEMENT KVALITY

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je celosvětově uznávaný regulační nástroj, s jehož pomocí jsou optimalizovány všechny relevantní procesy uvnitř společnosti.

Naše společnost voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o. úspěšně prošla procesem certifikace systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016 pro nákup a prodej ušlechtilých ocelí, pásových a nožových ocelí, přídavného materiálu pro svařování, navařování a pájení a pro tepelné zpracování a povrchové úpravy kovů. Certifikát byl vystaven společností DNV GL – Business Assurance dne 16.10.2017

Koncern garantuje účinnost systému managementu kvality pravidelnými vnitřními i vnějšími audity.

REACH

Co je REACH?
REACH je označení pro registraci, vyhodnocení, autorizaci a restrikci chemikálií. Tato nová chemická regulace EU nahrazuje předchozí chemickou legislativu a je v platnosti od 1.6.2007 (Regulation (EC) No. 1907/2006). Klíčovým cílem této nové EU chemické politiky je zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před potenciálními rizikovými látkami. Dalším cílem je i udržení a zlepšení konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU. V budoucnu budou moci firmy vyrábět nebo dovážet pouze takové chemické látky, u kterých byla prokázána nezávadnost jak pro lidi, tak i pro životní prostředí. Z tohoto důvodu musí mít výrobci a dovozci k dispozici dostatečné údaje o vlastnostech látek (fyzikálně-chemické vlastnosti, vlastnosti ohrožující zdraví, reakce v životním prostředí) a jsou povinni analyzovat bezpečnost používaných látek.
Implementace REACH ve voestalpine
 
voestalpine zajišťuje jednotné postupy, aby zkoordinovala bezproblémovou implementaci REACH ve všech společnostech skupiny. Operativní povinnosti týkající se REACH jsou prováděny samostatně jednotlivými dceřinými společnostmi voestalpine.

Abychom plně vyhověli novým právním požadavkům, vytvořili jsme seznam materiálů, shromažďujeme existující informace týkající se využití a vyhodnocujeme dostupné esenciální údaje o těchto materiálech. Úzce spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom zajistili, že naše výchozí suroviny vyhovují REACH a že jsou či budou předběžně registrovány v zákonem dané lhůtě. Toto zahrnuje i poskytnutí podpory našim zákazníkům při využívání našich produktů. V této věci plníme svou zodpovědnost poskytováním našim dodavatelům dostatečných informací pro posouzení bezpečnosti využití našich produktů. Snažíme se docílit standardizovaného, vhodného postupu a dospět ke shodě s průmyslovými asociacemi EUROFER a VDEh. Kdekoliv jsme zodpovědni za obsažené látky jako výrobce či dodavatel, evidujeme tyto látky ve lhůtě stanovené REACH a snažíme se tak zajistit plynulost dodávek.

Všechny látky v našich produktech, které podléhají registraci dle nařízení REACH, byly předběžně registrovány. Ujišťujeme vás, že nařízení REACH nijak neovlivní dostupnost ani vlastnosti našich produktů a dodávek.

Jak REACH ovlivňuje naše zákazníky?

V úzké spolupráci s voestalpine a svými dodavateli, se snažíme udělat vše pro co nejjednodušší a přímý přechod našich zákazníků na REACH. Pro naše zákazníky to znamená jistotu plánování a kontinuální dostupnost produktů splňujících REACH požadavky. Průběžné analýzy zajišťují efekty REACH na naše produkty. Naše zákazníky informujeme při objevení relevantních změn bez prodlení. Bezpečnostní list zůstává i v rámci REACH nejdůležitějším médiem pro informace týkající se bezpečnosti chemických produktů. V určitých případech budou informace doplněny údaji z posuzování bezpečnosti chemických látek obsažených v produktech. Z důvodu registračních lhůt trvajících částečně až do r. 2018 budou tyto údaje přístupné zčásti až za několik let.

Kdo vám může pomoci?

 
V případě dotazů se prosím obraťte na centrální e-mailovou adresu v Rakousku: REACH@voestalpine.com

Circular of 11.2.2014

 

Dodd-Frank Act

Under the US Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 („Dodd- Frank Act“), Section 1502, certain US companies have specific reporting obligations towards the Securities and Exchange Commission. Hence, companies now have to report on a yearly basis, whether their products contain Conflict Minerals (currently covered thereunder: columbite-tantalite (coltan), cassiterite, gold, wolframite, or their derivates) that originate in the Democratic Republic of Congo or adjoining countries as specified by the Dodd-Frank Act. As a result of that, companies of the Special Steel Division are regularly requested by their customers to confirm their compliance with the provisions of the Dodd-Frank Act, in particular that the Conflict Minerals contained in their products do not originate from the regions mentioned above.

 

In order to ensure compliance with the provisions of the Dodd-Frank Act in the Special Steel

Division, the management board of voestalpine Edelstahl GmbH has resolved that

 

companies of the Special Steel Division shall only purchase raw materials and other products containing Conflict Minerals from suppliers that confirm towards the procuring company of the Special Steel Division by means of a completed reporting template of the Electronic Industry Citizenship Coalition, Incorporated (see: http://www.eicc.info) that the Conflict Minerals contained in the purchased raw materials or products do not originate from the Democratic Republic of Congo or adjoining countries and respective measures have been taken to assure this.

 

This resolution shall be binding on all companies of the Special Steel Division. The Special Steel Division includes all companies in which voestalpine Edelstahl GmbH has a direct or indirect interest of at least 50% or that are under its control in some other way.

 

In case the above conditions are fully met, companies of the Special Steel Division shall use the following statements to incorporate in their replies towards their customers to confirm compliance with the provisions of the Dodd-Frank Act:

 

A. Conflict Minerals are contained in the products

: Having received the commitments from all our [raw material] suppliers we certify that Tungsten (W) [used to manufacture / contained in] our products does not come from the Democratic Republic of Congo or an adjoining country.

 

B. No Conflict Minerals are contained in the products

: Per your request, we have reviewed [CUSTOMER NAME]’s historical purchases from [voestalpine company] and the grades which you have purchased in the past 12 months [i.e add grades from Conflict Mineral free approved material list here] are not alloyed with Conflict Minerals [production companies may add: nor are any Conflict Minerals utilized in the production process for the purchased items].

In case of any questions, please contact Mr David Kraß (david.krass@voestalpine.com) employee in the Legal & Compliance department of voestalpine Edelstahl GmbH.

 

The Management Board of voestalpine Edelstahl GmbH

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.