Management životního prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

ISO 14001:2004

Neoddělitelnou součástí politiky koncernu voestalpine AG je i  šetrné zacházení s přírodními zdroji, ochrana životního prostředí a bezpečnost práce.

Důkazem je i certifikace našich výrobních závodů dle normy  ISO 14001 a OHSAS 18001.

-65% úrazů v práci

3.500 auditů & inspekcí / rok

2.000 opatření / rok

Ocel 100% recyklovatelná

-20% průmyslové spotřeby vody

-20% přímé emise prachu

až  € 7 milionů na ochranu životního prostředí

Management hospodaření s energií podle ISO 50001
Úspory přes 20 GWh/rok
Trvalá redukce CO2 emisí
Dodávka odpadního tepla do více než  500 domácností

  • Úspěšně certifikovaný systém hospodaření s energií podle normy ISO 50001 od roku 2013
  • Roční úspora přes 20 GWh díky opatřením pro úsporu energie
  • Trvalé snižování emisí CO2 přechodem na inovativní technologie spalování (až 50% úspor ve spotřebě  zemního plynu)
  • Více než 500 domácností zásobovaných odpadním teplem z výrobních procesů

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.