Automobilový průmysl

Řízeno inovacemi

Nic nepohání automobilový průmysl více, než inovace. V neustálém konkurenčním boji můžou vítězit pouze ti, kteří přicházejí stále s novými myšlenkami a nápady. Už po dlouhá desetiletí máme mezi svými zákazníky ty nejvýznamnější výrobce automobilů i jejich dodavatele. Právě pro tyto nejlepší vyvíjíme a vyrábíme materiály s vysokou přidanou hodnotou. Jako příklad můžeme uvést vysoce namáhané díly v oblasti designu pohonných jednotek.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.