Tepelné zpracování

KALÍRNA VYŠKOV

Optimální výběr ocelí a dokonalé tepelné zpracování vytváří předpoklad pro maximální životnost.

Plynová nitridace s řízenou atmosférou:
 • Typ pece: Nitrex 100/150
 • Max. rozměry dílů: D1000x1500mm
 • Max. hmotnost vsázky: 2000kg
Komorová kalící pec:
 • Typ pece: LAC PK55
 • Max. rozměry dílů: 200x200x400mm
 • Max. hmotnost vsázky: 30kg
Komora pro hluboké chlazení:
 • Max. rozměry dílů: 600x600x900mm
 • Max. hmotnost vsázky: 600kg
Kalení ve vakuové peci:
 • Typ pece: Rübig 669
 • Max.rozměry dílů: 600x600x900
 • Max. hmotnost vsázky: 600 kg
Popouštění a žíhání ve vakuové peci:
 • Typ pece: 2xIVA RH669
 • Max.rozměry dílů: 600x600x900
 • Max. hmotnost vsázky: 650 kg
Plynová nitridace:
 • Typ pece: IVA RH669
 • Max.rozměry dílů: 600x600x900
 • Max. hmotnost vsázky: 650 kg
MICROIMPULS plazmová nitridace:
 • Typ pece: Rübig PN100/180
 • Ø 1000×1800
 • Max. hmotnost vsázky: 4000 kg
Indukční kalení:
 • Vysokofrekvenční kalení
 • Ø 2000×1500 max. 3000kg
 • Středněfrekvenční kalení
 • Ø 500×2000 max. 400kg
 PVD povlakování
 •  vyšší produktivita a maximální ochrana proti opotřebení nástrojů
 • zvýšení životnosti nástrojů pro: stříhání – tváření – obrábění
 • ochrana nástrojů proti: abrazi – oxidaci – korozi – adhezi
 • zvýšení životnosti a spolehlivosti nástrojů
 CVD povlakování
 •  nejvyšší ochrana nástrojů proti opotřebení v aplikacích: hluboké tažení – tváření za studena – ohýbání
 • extrémní přilnavost při velmi vysoké tvrdosti povlaku
 • povlak vhodný pro HSS a PM materiály
 Laserová technologie
 • lokální kalení pomocí laserového paprsku
 • přesné měření teploty procesu
 • hloubka prokalení do 2 mm
 • malé tepelné zatížení nástroje při kalení
Laboratorní práce:
 • měření tvrdosti HV, HB, HRC
 • měření mikrotvrdosti HV1-HVO,1
 • metalografie
Servisní služby:
 • poradenství pro zákazníky
 • svozová služba (VW Transporter)

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.