K888

Melting Route

Prášková metalurgie

Popis produktu

BÖHLER K888 MATRIX -tato ocel nabízí vynikající kombinaci vysoké houževnatosti a vysoké pevnosti v tlaku. Materiály MATRIX mají vysokou houževnatost, která je důležitým faktorem v mnoha aplikacích. Tvrdost dosažitelná u běžně používaných ocelí MATRIX však často omezuje možné využití v praxi. BÖHLER K888 MATRIX tuto bariéru překonává a nabízí to nejlepší ze světa matricových ocelí a vysoce legovaných nástrojových ocelí. BÖHLER K888 MATRIX je jedinečným řešením problémů v situacích, kdy je vyžadována vysoká pevnost v tlaku a houževnatost. Díky výhodnému chování při popouštění s výrazným maximem sekundární tvrdosti je možné i použití nejmodernějších povlaků.

Vlastnosti

  • Houževnatost a tažnost: velmi vysoká
  • Tvrdost: velmi vysoká
  • Pevnost v tlaku: velmi vysoká
  • Obrobitelnost: velmi vysoká
  • Rozměrová stálost: velmi vysoká

Technická data

Odolnost proti zatížení tlakem Houževnatost Abrazivní odolnost proti otěru Adhezivní odolnost proti otěru

Chemické složení

Chemické složení v %
0,60 0,85 4,40 2,80 1,10 2,45 3,80

Dostupné varianty produktů

  • Tyčová ocel
  • Volné výkovky

Downloads

Fairs & Events

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.