Speciální materiály

Print

Piktogram Böhler speciální ocel

Nabízíme speciální oceli pro vysoké nároky a oceli se zvláštními vlastnostmi. Dodáváme vysoce legované ušlechtilé oceli a speciální slitiny jako např. kobaltové a niklové slitiny pro následující využití: automobilový průmysl, letecký průmysl, energetický průmysl, plechy, výkovky, profily.

  s přehlednou převodní tabulkou.

Oblasti využití speciálních materiálů

Automobilový průmysl

Kvalitní a výkonný automobil lze zkonstruovat jen z vysoce výkonných jakostí,které splní požadované nároky.V této souvislosti jsou rozhodující vlastnosti použité jakosti jako např.vysoká mikročistota, korozivzdornost, pevnost, tvrdost, leštitelnost aj.

Rozdílné chemické složení a několikanásobný výrobní proces v primární i sekundární metalurgii jsou rozhodujícím kritériem pro dosažení vysoké kvality oceli. Této kvality je u značky Böhler dosaženo několika moderními technologiemi tavení jako např. VIM-indukční vakuová pec, VAR-elektostruzkové přetavování ve vakuu, DESU-elektrostruzkové přetavování pod tlakem ochranné atmosféry a AOD konvertor.

Našimi zákazníky jsou např. Volkswagen, GM, Mercedes Benz, Bosch, Rolex, Bottenfeld aj.

 

Letecký a kosmický průmysl

Každý díl konstrukce draku a motoru při výrobě letadel podléhá neustálé a přísné kvalitativní kontrole a musí být certifikován. Se stejnou perfekcí a starostlivostí tavíme a tváříme naše jakosti v nejmodernějších tavicích a přetavovacích zařízeních typu VIM, VAR, ESU, DESU, která jsou pro Böhler standardem.

Böhler-ušlechtilé oceli a slitiny na bázi niklu a kobaltu jsou na vysokém stupni kvality a podrobují se nejpřísnějším zákaznickým auditům výrobců letadel.

Našimi zákazníky jsou např. Airbus Industrie, Rolls Royce, Augusta, Fokker, Boeing aj.

Zde uvádíme výběr některých jakostí.

- L 331 VMR (N06625)

- T 200 EXTRA (Alloy 286)

- L 334 VMR (N07718)

- T 552 EXTRA(Jethete M-152)

- N 695EXTRA(WNr.1.4125)

- V 132 VMR (300M)

- N 700 VMR (17-4PH)

- V 145 (WNr.1.6604)

- N 701 VMR (15-5PH)

- V 354 (WNr.1.7734)

- N 709 VMR (PH 13-8Mo)

- V 720 (WNr.1.6354.9)

Energetický průmysl

Turbíny pro výrobu elektrické energiepoháněné plynem, párou nebo silou vody jsou základním zdrojem pokrytí výroby a spotřeby energie každého státu. Používané jakosti v konstrukci takovýchto turbín jsou extrémně namáhané jak tepelně tak i mechanicky. Böhler má pro tyto vysoké požadavkyvyvinuty žárupevné oceli a slitiny na bázi niklu a kobaltu, které umožňují konstruovat účinnější turbíny. Světoví renomovaní výrobci turbín jsou našimi stálými zákazníky - např. Siemens.

Zde uvádíme výběr některých VMR jakostí:

- Böhler L 306 (Alloy 80A)

- Böhler L 315 (Alloy 101)

- Böhler L 309 (Alloy 91)

- Böhler L 326 (Alloy 520)

- Böhler L 311 (Alloy 901)

- Böhler L 334 (Alloy 718)

Další jakosti vyráběné konvenčně nebo ESU, DESU metodou:

- Böhler T 200 (A 286)

- Böhler T 671 (Custom 450)

- Böhler T 550 (WNr.1.4923)

- Böhler T 700 (17-4PH)

- Böhler T 552 (WNr.1.4938)

Plechy z ušlechtilých ocelí (Böhler Bleche-Mürzzuschlag)

Böhler je vedoucí světový výrobce plechů - specialista s technologií křížového válcování ušlechtilých ocelí za tepla. Náš zákazník obdrží výrobek s vysokou homogenitou, mechanicko-technologickými a fyzikálními vlastnostmi v kterémkoliv průřezu. Nabízíme Vám pro všechny možnosti odpovídající jakost plechu.

Od tavby k hotovému plechu. V tomto Know-how je naše síla a Vaše výhoda!

Z koncernové ocelárny obržíme ocel, která je vyrobena nejmodernějšími technologiemi tavení, jako např. VID/VIM, ELBO/VOD, VLBO/ESU/DESU, AOD konvertor.

V kombinaci s naší technologií křížového válcování jsme specialisty na výrobu plechů z rychlořezných a nástrojových ocelí, chromových ocelí, Superduplexních ocelí, Superaustenitů, slitin na bázi niklu a kobaltu, jakož i speciálně legovaných ocelí.

 

Výkovky

Pro naše volně kované výkovky je klíčový lis o výkonu 5.200 tun se dvěma integrovanými manipulátory. Díky tomu můžeme kovat kusy o hmotnosti od 3 do 30 tun.

Dalším naším klíčovým bodem je rychlokovací lis pro dlouhé tyčové výkovky s vysokým výkonem a s možností dosáhnutí přesné tolerance pro výrobu tyčové oceli a volně kovaných kusů od průměru 100mm do průměru 450mm a o maximální hmotnosti do 4 500kg.

Takovéto výkovky jsou používány v oblasti energetických strojů, v nástrojářské praxi - jako extrudéry či protlačovací nástroje nebo v Offshore průmyslu (ropa,zemní plyn).

 

Profily (Böhler Ybbstahl Profil)

Do současné doby BYProfil vyrobil přes 5000 rozdílných speciálních profilů. Díky možnostem speciálních moderních taveb z koncernové ocelárny nabízíme řešení široké škály dodávek od ušlechtilých ocelí až po práškové jakosti.

S touto výhodnou know-how můžeme v profilech válcovaných za tepla navrhnout a dodat správnou velikost a tvar profilu, a tím docílit vyřešení problému našeho zákazníka.

 

Ostatní speciální oceli

Oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi:

  • Böhler P500 (WNr.1.4565) – P900 (Behanit,WNr.1.1012)

Oceli na ventily:

  • Böhler H700 (WNr.1.4718) - H854 (WNr.4882)
  • Böhler L301 VMR (Alloy 70) – L306 VMR (Alloy 80A)

Oceli na implantáty:

  • Böhler A220 SC VMR (WNr.1.4435,1.4441)
  • Böhler L135 VMR
  • Böhler P504 VMR

Ocel na lisování skla:

  • Böhler M330 VMR (WNr.1.4028)


Top
Vyhledávání