Ošetření a údržba forem pro tlakové lití

Print

Předehřev:
Nejvyššího výkonu forem na lití pod tlakem může být docíleno jen pomocí odborného ošetření před a během nasazení. Pro zamezení nárazového tepelného zatížení stlačeným horkým kovem a tím také zamezení vytváření trhlin, musí být formy pečlivě předehřívány, a to dle teploty tavení zpracovávaného materiálu.


Zpravidla platí následující hodnoty:
• Pro nízko tavitelné slitiny 150-200 °C
• Pro lehké slitiny kovů 250-300 °C
• Pro vysoko tavitelné slitiny 300-350 °C


Předehřívání forem se musí provádět pomalu se zřetelem na hloubku.

Ochlazení:
U velkých forem, především při zpracovávání vysokotavitelných slitin, je nutné odvádět teplo odpovídajícím chlazením, aby teplota formy příliš nestoupla. Množství chladící kapaliny má být přizpůsobeno počtu licích cyklů takovým způsobem, aby teplota formy (zvolená teplota předehřátí) zůstala přibližně stejná. Při přerušení práce, větších pauzách apod. je nutno chlazení zastavit. Nástroj musí být buď udržován teplý nebo musí být postupně ochlazen. K rychlému ochlazení nesmí dojít, jinak vzniknou trhliny. Formy musí být průběžně čištěny a zbytky litého materiálu musí být odstraněny, aby nedošlo k poškození tlakových forem.

Snižování vnitřního pnutí:
Pnutí vzniklá změnami teplot je nutno čas od času odstranit odpovídajícím popouštěním.
Zkušenosti ukázaly, že lze pomocí dílčího snižování pnutí docílit příznivého prodloužení životnosti. Toto odstranění pnutí by mělo být prováděno několik hodin při teplotě, která je o 30-50°C nižší než nejvyšší použitá popouštěcí teplota s následným ochlazením pece. První popouštění doporučujeme po 1000-5000 ranách, následující popouštění je nutno provádět po uplynutí každé 1/5 očekávané životnosti.
Po odstavení formy, která se uloží do skladu, doporučujeme ji vyčistit a popustit na odstranění pnutí. Použitím vhodných separátorů na formy může být značně sníženo ulpívání odlitků ve formě.

Při výrobě vložek tlakových forem je nutno zachovat hladký leštěný povrch, neboť vysokou jakostí povrchu může být dosaženo vyššího počtu ran.


Doporučujeme nepoužívat tlakové formy kovově lesklé, nýbrž s vrstvou oxidu vzniklou při popouštění, neboť se tím sníží sklon k adhezi. Ošetření povrchu jako např. nitridace zlepší odolnost vůči opotřebení a také sníží náchylnost k adhezi. Zkušenosti ukázaly, že se nejlépe osvědčila síla nitridované vrstvy zhruba 0,05 mm.


Vyhledávání